e-Kirjuri käyttöehdot 21.9.2022

Rekisterinpitäjä

Ajastamo Tmi, Kahvimaantie 32a, 02570 SIUNTIO KK

Muut yhteystiedot

Jyrki Väyrynen

Puhelin: +358 355 8447

Sähköposti: jyrki.vayrynen@ajastamo.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jyrki Väyrynen, jyrki.vayrynen@ajastamo.fi

Keräämme lähetettyjä tuntilappuja koskevia henkilö- ja lomaketietoja vain asiakkaan tilaaman palvelun hoitamista varten.

Henkilötietojasi vastaanottavat

Tuntilapun sisältämät tiedot saatetaan vain alla olevien tietoon 1. Palvelun tilaaja (tuntilaput toimitetaan tilaajan hyväksyttäviksi ja allekirjoitettuna arkistoitaviksi tilaajan omaan käyttöön). 2. Tuntilapun lähettäjä (lähettäjä saa kopion lähettämästään tuntilapusta antamaansa sähköpostiosoitteeseen).

3.

Ajastamo, joka on palvelun tuottaja (Ajastamo hyväksyttää tuntilaput tilaajalta ja toimittaa ne tilaajan asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Tietoja ei

tallenneta fyysisesti missään vaiheessa Ajastamon tietokoneille, muutoin kuin työntekijän lähettämän sähköpostin muodossa vaan tiedot

säilytetään pilvipalvelupohjaisella palvelimella Suomen Haminassa, jota ylläpitää Google. Ajastamolla on käsiteltäessä tietoja käytössään VPN-

yhteys, joka salaa Ajastamon pilvipalvelimen välillä liikkuvat tiedot. Ajastamo huolehtii lisäksi tietoturvan säilyttämiseksi ajantasaisesta

virustorjunnasta.

4.

Palvelun tilaajan asiakas, jolle tuntilappu toimitetaan (asiakas hyväksyy tuntilaput allekirjoituksellaan ja toimittaa kopion omaan

käyttöönsä/kirjanpitoonsa).

5.

Palvelun tilaajan valitsemalle palkanlaskijalle tms. (allekirjoituksen jälkeen lähtee automaattisesti kopio palvelun tilaajan valitsemalle taholle, joka

hoitaa hyväksytyn tuntilapun laskutukseen).

6.

Ajastamon ja Tilaajan erillisen palvelusopimuksen määrittämille osapuolille.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Emme kerää tietoja markkinointia varten, emmekä luovuta

asiakastietoja kolmansille osapuolille, ellei näin ole tietojen luovuttajan kanssa nimenomaisesti sovittu. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on

suostumus. Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja, emmekä automaattisia päätöksiä.

Säilytämme henkilötietojasi

– Niin kauan kuin asiakassuhde palvelun tilaajan kanssa jatkuu. Voimme poistaa tiedot lähettäjän niin pyytäessä, jos esim. työsuhde palvelun tilaajan

kanssa päättyy tai muista vastaavista syistä.

Sinulla on seuraavat oikeudet

– Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

– Oikeus tietojen oikaisemiseen

– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää tietojen luovuttamisen yhteistyökumppaneillemme)

– Oikeus vastustaa käsittelyä

– Oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita

jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Kahvimaantie 31a, 02570 Siuntio +358 50 355 8447 info@ajastamo.fi info@ekirjuri.fi https://ajastamo.fi https://ekirjuri.fi

e-Kirjuri käyttöehdot 21.9.2022

Rekisterinpitäjä

Ajastamo Tmi, Kahvimaantie 32a, 02570 SIUNTIO KK

Muut yhteystiedot

Jyrki Väyrynen

Puhelin: +358 355 8447

Sähköposti: jyrki.vayrynen@ajastamo.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jyrki Väyrynen, webmaster@ajastamo.fi

Keräämme lähetettyjä tuntilappuja koskevia henkilö- ja

lomaketietoja vain asiakkaan tilaaman palvelun hoitamista

varten.

Henkilötietojasi vastaanottavat

Tuntilapun sisältämät tiedot saatetaan vain alla olevien tietoon 1. Palvelun tilaaja (tuntilaput toimitetaan tilaajan hyväksyttäviksi ja allekirjoitettuna arkistoitaviksi tilaajan omaan käyttöön). 2. Tuntilapun lähettäjä (lähettäjä saa kopion lähettämästään tuntilapusta antamaansa sähköpostiosoitteeseen).

3.

Ajastamo, joka on palvelun tuottaja (Ajastamo

hyväksyttää tuntilaput tilaajalta ja toimittaa ne tilaajan

asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Tietoja ei tallenneta

fyysisesti missään vaiheessa Ajastamon tietokoneille,

muutoin kuin työntekijän lähettämän sähköpostin

muodossa vaan tiedot säilytetään pilvipalvelupohjaisella

palvelimella Suomen Haminassa, jota ylläpitää Google.

Ajastamolla on käsiteltäessä tietoja käytössään VPN-

yhteys, joka salaa Ajastamon pilvipalvelimen välillä

liikkuvat tiedot. Ajastamo huolehtii lisäksi tietoturvan

säilyttämiseksi ajantasaisesta virustorjunnasta.

4.

Palvelun tilaajan asiakas, jolle tuntilappu toimitetaan

(asiakas hyväksyy tuntilaput allekirjoituksellaan ja

toimittaa kopion omaan käyttöönsä/kirjanpitoonsa).

5.

Palvelun tilaajan valitsemalle palkanlaskijalle tms.

(allekirjoituksen jälkeen lähtee automaattisesti kopio

palvelun tilaajan valitsemalle taholle, joka hoitaa

hyväksytyn tuntilapun laskutukseen).

6.

Ajastamon ja Tilaajan erillisen palvelusopimuksen

määrittämille osapuolille.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja

lakisääteiset velvoitteet. Emme kerää tietoja markkinointia

varten, emmekä luovuta asiakastietoja kolmansille

osapuolille, ellei näin ole tietojen luovuttajan kanssa

nimenomaisesti sovittu. Henkilötietojen käsittelyn

oikeusperusteena on suostumus. Emme tee käyttäjiä

koskevia profilointeja, emmekä automaattisia päätöksiä.

Säilytämme henkilötietojasi

– Niin kauan kuin asiakassuhde palvelun tilaajan kanssa

jatkuu. Voimme poistaa tiedot lähettäjän niin pyytäessä, jos

esim. työsuhde palvelun tilaajan kanssa päättyy tai muista

vastaavista syistä.

Sinulla on seuraavat oikeudet

– Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

– Oikeus tietojen oikaisemiseen

– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää

tietojen luovuttamisen yhteistyökumppaneillemme)

– Oikeus vastustaa käsittelyä

– Oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa

suostumuksesi markkinointiin)

– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Huomioithan,

että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei

ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi

käsittelyä.

Kahvimaantie 31a, 02570 Siuntio +358 50 355 8447 info@ajastamo.fi info@ekirjuri.fi https://ajastamo.fi https://ekirjuri.fi